Bublar Group AB (publ) deltar på stora aktiedagen i göteborg

Bolagets VD Magnus Granqvist kommer den 27 november att presentera bolaget och ge en uppdatering kring utvecklingen. Stora Aktiedagen anordnas av Aktiespararna på Svenska Mässan, Göteborg.

Presentationen livesänds och kan följas på:

www.aktiespararna.se/tv/live

Program och anmälan hittar du på:

www.aktiespararna.se/aktiviteter

Bublar i korthet

Bolaget skapar framtidens mobilupplevelser genom att tillhandahålla spel och appar som kombinerar den senaste tekniken inom de snabbväxande segmenten Augmented Reality (AR) och platsbaserade tjänster. Bublar har en egenutvecklad mjukvaruplattform som möjliggör för bolaget att skapa mobilspel och tjänster där stora volymer av användare i realtid visuellt kan interagera och kommunicera med varandra. Bolaget går nu in i en kommersiell fas och står inför lanseringen av sin första produkt, en platsbaserad social mobilapp där användarna skapar, interagerar och upptäcker eget och andras innehåll.

Kontakt

Magnus Granqvist, VD
Telefon: +46855925120
E-post: magnus.granqvist@bublar.com

Bublar Group AB (publ), Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm
Telefon: +46 (0)8-559 251 20
E-post: hello@bublar.com