Bublar group AB (publ) Årsstämma 2021

 Årsstämman hölls onsdagen den 14 april 2021 kl. 18:00 digitalt.

Med anledning av coronaviruset hölls Årsstämman genom förhandsröstning (poströstning) enligt lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Peter Levins VD anförande från Årsstämman finns tillgängligt här:
Presentation

Förhandsröstning

PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 2021

KALLELSEN

Förslag till beslut

Valberedningens förslag

FULLMAKTSFORMULÄR

Tidigare Årsstämmor

Protokoll årsstämma 2020

PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 2019

Villkor teckningsoptioner