Årsstämma i Goodbye Kansas Group AB (april 2022)

Årsstämman 2022 anordnas den 5 april 2022. Nedan finns dokumentation kopplat till stämman.

KALLELSE

FULLMAKTSFORMULÄR

FÖRSLAG FRÅN VALBEREDNINGEN

KOMMUNIKÉ

Extra bolagsstämma i Goodbye Kansas Group AB (december 2021)

En extra bolagsstämma kommer att anordnas den 17 december 2021. Nedan finns dokumentation kopplat till stämman.

KOMMUNIKÉ

PROTOKOLL

KALLELSEN

FORMULÄR FÖR POSTRÖSTNING

FULLMAKTSFORMULÄR

Extra bolagsstämma i Goodbye Kansas Group AB (september 2021)

Nedan finns dokumentation kopplat till extra bolagsstämman som hölls den 20 september 2021.

KOMMUNIKÉN

PROTOKOLLET

kallelsen

förslag till beslut

förhandsröstning

fullmaktsformulär

Bublar group AB (publ) Årsstämma 2021

 Årsstämman hölls onsdagen den 14 april 2021 kl. 18:00 digitalt.

Med anledning av coronaviruset hölls Årsstämman genom förhandsröstning (poströstning) enligt lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Peter Levins VD anförande från Årsstämman finns tillgängligt här:
Presentation

Förhandsröstning

PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 2021

KALLELSEN

Förslag till beslut

Valberedningens förslag

FULLMAKTSFORMULÄR

Tidigare Årsstämmor

Protokoll årsstämma 2020

PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA 2019

Villkor teckningsoptioner