Finansiell kalender

09/02/2024    Bokslutskommuniké, januari-december 2023
17/04/2024     Årsredovisning 2023
24/05/2024    Delårsrapport Q1, januari-mars 2024
13/06/2024     Årsstämma
23/08/2024     Delårsrapport Q2, januari-juni 2024
08/11/2024      Delårsrapport Q3, januari-september 2024