Finansiell kalender

25/02/2022    Bokslutskommuniké, januari-december 2021
15/03/2022    Årsredovisning 2021
05/04/2022   Årsstämma
05/05/2022   Delårsrapport Q1, januari-mars 2022
26/08/2022   Delårsrapport Q2, januari-juni 2022
18/11/2022    Delårsrapport Q3, januari-september 2022