Finansiell kalender

28/02/2023    Bokslutskommuniké, januari-december 2022
23/03/2023    Årsredovisning 2022
13/04/2023     Årsstämma
19/05/2023     Delårsrapport Q1, januari-mars 2023
31/08/2023     Delårsrapport Q2, januari-juni 2023
17/11/2023       Delårsrapport Q3, januari-september 2023