Intervju gällande Q1 2024 rapport

Stefan Danieli, VD för Goodbye Kansas Group, intervjuas i FNTV gällande kvartalsrapporten jan-mar 2024.

Intervju gällande Q4 2023 rapport

Stefan Danieli, VD för Goodbye Kansas Group, intervjuas i FNTV gällande kvartalsrapporten okt-dec 2023.

Intervju gällande Q3 2023 rapport

Stefan Danieli, VD för Goodbye Kansas Group, intervjuas i FNTV gällande kvartalsrapporten
jul-sep 2023.

Intervju gällande Q2 2023 rapport

Stefan Danieli, VD för Goodbye Kansas Group, intervjuas i FNTV gällande kvartalsrapporten
apr-jun 2023.

Intervju gällande Q1 2023 rapport

Stefan Danieli, VD för Goodbye Kansas Group, intervjuas i FNTV gällande kvartalsrapporten
jan-mar 2023

Intervju gällande Q4 2022 rapport

Stefan Danieli, VD för Goodbye Kansas Group, intervjuas i FNTV gällande kvartalsrapporten
jan-dec 2022.

Intervju gällande Q3 2022 rapport

Stefan Danieli, VD för Goodbye Kansas Group, intervjuas i FNTV gällande kvartalsrapporten
jan-sep 2022.

Intervju gällande Q2 2022 rapport

Peter Levin, VD för Goodbye Kansas Group, intervjuas i FNTV gällande kvartalsrapporten
jan-jun 2022.

Intervju gällande Q1 2022 rapport

Peter Levin, VD för Goodbye Kansas Group, intervjuas i FNTV gällande kvartalsrapporten
jan-mar 2022.

Intervju gällande Q4 2021 rapport

Peter Levin, VD för Goodbye Kansas Group, intervjuas i FNTV gällande kvartalsrapporten
jan-dec 2021.

Intervju gällande företrädesemission

Peter Levin, VD för Goodbye Kansas Group, intervjuas i Finwire gällande den planerade företrädesemissionen.

Intervju gällande Q3 2021 rapport

Peter Levin, VD för Goodbye Kansas Group, intervjuas i FNTV gällande kvartalsrapporten jan-sep 2021.

Videor

Vimeo länk

Auggie Awards - VR Fire Trainer

Vimeo Länk

Auggie Awards - Otherworld Heroes

Vimeo Länk

Auggie Awards - Sayduck

VIDEO LÄNK

Goodbye Kansas Showreel: Commercials

VIDO LÄNK

Goodbye Kansas

video LÄNK

Goodbye Kansas Studios Games Reel

VIDEO LÄNK

Goodbye Kansas VFX reel

Vimeo Länk

Broni&Bo VTO

YOUTUBE LÄNK

OTHERWORLD HEROES TRAILER

VIDEO LÄNK

Otherworld Heroes

VIDEO LÄNK

PLOtagon