En partner i världsklass inom teknologidrivet visuellt innehåll 

Goodbye Kansas Group AB (publ) är det ledande bolaget specialiserat på visuellt innehåll och spjutspetsteknologi noterat på Nasdaq First North. 

Företaget utvecklar produkter och lösningar baserade på avancerad teknologi: Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), VFX-produktion, Game Cinematics, Performance Capture & Scanning, Digital Humans och Real-Time Animation

Koncernen har över 300 medarbetare - talanger och artister och har världsledande företag inom TV, film, streaming, spel, industri och e-handel som kunder. Några av de globala kunderna är Netflix, Amazon, Sony, Disney, Warner, SAAB, Electrolux, SJ, AlfaLaval, Cargotec, Shopify, MSI ltd och Pixels.com.

Genom den konvergens av visuellt innehåll och teknologi som sker är Goodbye Kansas Group perfekt positionerat för att ta tillvara synergierna inom företagsgruppen och kan samtidigt möta den pågående efterfrågan av nya tekniskt avancerade visuella upplevelser på den globala marknaden.

Koncernen består av:
Goodbye Kansas Studios Visuella upplevelser för film, TV och spel
Infinite Entertainment Film/ TV-samproduktioner och IP-utveckling.
Vobling Virtuell träning och XR
Sayduck 3D/AR SaaS-lösningar för e-handel
Virtual Brains Platsbaserade mobilspel
Plotagon 3D animerad filmmotor

För mer information om vår koncern besök Våra företag

Med huvudkontor i Stockholm och kontor i London, Helsingfors, Vilnius, Belgrad, Los Angeles, Vancouver, Manila och Peking kan gruppen möta kraven från globala kunder.

Företagsstruktur

Vår mission och vision

"We provide groundbreaking digital experiences to the world through outstanding talent, cutting edge technology and engaging narrative"

"To become the most celebrated creators of visual and technological experiences for generations to come"

Affärsmodell

Människor förväntar sig en digital värld mer verklighetstrogen än någonsin

Den analoga världen förflyttas in i den digitala både i vårt dagliga liv och i arbetet. Människor förväntar sig att miljöerna i den digitala världen ska vara mer autentiska än någonsin. Goodbye Kansas bygger sin affärsmodell på den insikten; tillämpar spjutspetsteknologi, kombinerar den med artisteri i världsklass och utvecklingen av egna IP:n och skalbara produkter.

Gruppen skapar produkter och tjänster genom att kombinera detta strukturkapital på nya sätt för den bästa visuella upplevelsen. Teknologierna är Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), VFX produktion, Cinematics, Performance Capture & Scanning, Digital Humans och Real-Time Animation.

Våra marknader

En företagsgrupp i framkant inom konvergerande marknader

Den digitala underhållningsindustrin inom film-, spel- och streamingtjänster växer kraftigt. Den snabba teknikutvecklingen i datorer, mobiler, surfplattor och VR-headsets skapar stor efterfrågan på innehåll som konsumeras genom såväl platta skärmar som mer aktivt i interaktiva 3D-världar.

Tekniken i kombination med visuellt innehåll efterfrågas inte bara från underhållningsindustrin utan skapar nya förutsättningar i allt från online-shopping till tillämpningar inom den industriella sektorn.

Konvergensen inom den digitala evolutionen är tydlig; koncernen använder till exempel spelmotorer för att skapa realtids-VFX för film och TV liksom för utveckling av VR-simulatorer för företagsmarknaden eller för att visualisera produkter i 3D över webben via vår SaaS-plattform.

Strategiska områden

Gruppen tar tillvara möjligheterna inom film, spel, streaming och immersive tech (XR)

Koncernen har en tydlig strategi för att tillvarata de möjligheter som nu finns inom film-, spel-, streaming och immersive tech (XR). Marknaderna är i stark tillväxt och konvergerar såväl innehållsmässigt, tekniskt och över kundsegment.

Underhållningsindustrin konvergerar snabbt och blir allt mer inflytelserik i människors vardag. Nya former av underhållning bryter idag sina gränser, vilket ger otaliga nya möjligheter för företag som kan tänka och verka över fält.

Företaget bygger på den starka tron att denna konvergens skulle öka i betydelse. Koncernen är unikt positionerad för att utnyttja styrkorna i olika branscher - både inom och utanför underhållningen

För att kunna kapitalisera på denna utveckling har koncernen identifierat ett antal strategiska områden nedan. Ytterligare information finns i Årsredovisningen  

Historia

Vägarna strålar samman till Goodbye Kansas Group

Bublar och Goodbye Kansas började varsin resa för fem år sedan och har sedan dess vuxit och utvecklats som företag. Respektive resa som omfattar visualisering baserad på spjutspetsteknik på olika sätt närmade sig varandra som strålade samman till en gemensam rutt, som blev resultat av samgåendet 2020.

Bublar Group grundades i slutet av 2015 med fokus på en plattform för Augmented Reality och platsbaserade mobilspel. Sedan dess har bolaget utvecklats och vuxit genom förvärv och breddning av verksamheten mot visualiserings- och XR-områdena.

Nya former av underhållning bryter idag nya gränser, vilket ger otaliga nya möjligheter för företag som kan ta vara på möjligheterna över bredare områden. När Goodbye Kansas grundades 2014 byggde företaget på den starka tron att denna konvergens skulle öka i betydelse.

2021

Namnbyte till Goodbye Kansas Group från Bublar Group

Ingår avtal licensavtal med MGA (USA).

Samrpdoduktion med Netflix och Spike Lee

2020

Förvärv av Plotagon som nyligen ingått avtal med ett  sydkoreanska Naver Z Corporation som driver apptjänsten ZEPETO med ca 180 miljoner användare i världen.  

Goodbye Kansas vinner Regeringens exportpris 

Från och med maj 2020 är Goodbye Kansas en del av Bublarfamiljen. Förvärvet ger möjlighet att skapa en världsledande aktör inom digitala upplevelser baserat på spjutspetsteknologi. 

2019

Den 11 november 2019 noterades Bublars aktie  på Nasdaq First North Growth Market.

Förvärv av det finländska Augmented Reality-företaget Sayduck slutfördes i juli. Med en bredd av olika XR lösningar och erbjudanden blir Bublar Group det ledande nordiska börsnoterade XR- bolaget. 

Goodbye Kansas flyttar in i nytt HK i Stockholm, en hållbarhetsklassad byggnad utformad speciellt för Goodbye Kansas, inkl. en toppmodern Performance Capture studio och 3D scanning av ansikte och kropp.

Release av trailern till Cyberpunk 2077 med 60 miljoner+ visningar, producerad av Goodbye Kansas Studios

2018

Bublar Group ingår licensavtal med japanska Sanrio, ägare av det globala varumärket Hello Kitty,  för utvecklingen av ett mobilspel med platsbaserad AR. 

Bublar Group växer när det svenska AR/VR bolaget Vobling AB förvärvades.

Goodbye Kansas öppnar kontor i Los Angeles. Goodbye Kansas är nominerad för 12 utmärkelser och vinner sex: the "Overkill's The Walking Dead trailer "Grant" vinner sex och TVC for "Dancing on Ice" vinner två.

2017

Efter sammanslagningen av fyra av de svenska  specialiserade studiorna i företagsgruppen grundades Goodbye Kansas Studios med produktion av spelfilm, VFX, 3D Animation, Creature & Character design och capture/scanning under ett och samma tak.

2016

Bublar Group växer och etableras som en liten spelstudio med fokus på utveckling av en spelplattform parallellt med att designa den första konsumentprodukten som byggs på denna. 

Goodbye Kansas UK etableras i London, med fokus på VFX för Film/TV.

The Goodbye Kansas dotterbolag Infinite Entertainment etableras, inriktat på utveckling av IPn och samrproduktion film/TV.

2015

Företaget Bublar Group Grundas

2014

Varumärket Goodbye Kansas grundas