PDF

DELÅRSRAPPORT JAN-MAR 2022

PDF

ÅRSREDOVISNING 2021

PDF

DELÅRSRAPPORT JAN-DEC 2021

PDF

DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2021

PDF

DELÅRSRAPPORT JAN-JUN 2021

PDF

delårsrapport jan-mars 2021

PDF

årsredovisning 2020

pdf

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020

PDF

Delårsrapport Jan-Sep 2020

PDF

Delårsrapport Jan - Jun 2020

PDF

Delårsrapport Jan - Mars 2020

PDF

Årsredovisning 2019

PDF

Bokslutskommuniké 2019