VR Fire Trainer bryter helt ny mark inom brandsäkerhets-träning

Voblings egenutvecklade produkt röner stort intresse från väletablerade återförsäljare för träning och utbildning i brandsäkerhet. Dafo Brand, är exklusiv återförsäljare i Sverige och partner i Norden. GLORIA, som är Europas ledande företag inom Fire & Safety, är återförsäljare på den Tyska, Österrikiska och Schweiziska marknaden och nyligen tecknades ytterligare ett återförsäljaravtal för UK.

Fredrik Frank är försäljningsansvarig på Vobling och har varit med sedan starten av utvecklingen av VR Fire Trainer.

Hur ser du på intresset och möjligheterna i de partnerskap Vobling ingått hittills med ­återförsäljarna?
– Vi ser ett starkt intresse från våra återförsäljare. I Sverige anställs dedikerade resurser för att möta behov och efterfrågan hos våra partners. Den initiala reaktionen från våra samarbetspartners inom EU har varit översvallande positiv med inkommande ordrar från dag ett. Nu har vi en spännande lansering i Storbritannien framför oss. En viktig faktor för utvecklingen är att Covid-situationen nu börjar förbättras vilket ger utökade möjligheter att besöka och visa upp produkten för slutkunder i de länder vi nu etablerar produkten via våra återförsäljare.

Vilka möjligheter ser du för VR Fire Trainer i framtiden – ytterligare marknader och ­återförsäljare?
– Vi har förfrågningar från en rad aktörer inom EMEA som visar ett stort intresse där vi kan förvänta oss nya etableringar framöver. Likaså från ett antal olika aktörer i Oceanien - bland annat Australien och Nya Zeeland. Ser vi till den globala marknaden för brandsäkerhetsutrustning förväntas den nå 105 miljarder USD 2025 enligt analyshuset Grand View Research, Inc. och ha en genomsnittlig årlig tillväxttakt på närmare 9 procent.

Amanda Bengtsson är Head of Product för VR Fire Trainer. Amanda, som bland annat tidigare arbetat som Project manager på Sony, tog över ansvaret för produkten under våren.

Vad ser du är de största fördelarna med VR Fire Trainer jämfört med traditionell träning?
– De största fördelarna är miljöaspekter och tillgängligheten i jämförelse med traditionell brand träning. Genom att begränsa antalet brandsläckare som töms ut i vår miljö och samtidigt säkra en träning där användaren får öva på de praktiska momenten på en riktig brandsläckare och dessutom hur många gånger som helst. VR Fire Trainer ger användaren en varierad träning i olika miljöer, med olika typer av brandsläckare och olika typer av bränder, när som helst och var som helst. Traditionell träning är begränsad av bland annat väderförhållande, förhållningsregler i stadskärnor och reglering för att tömma släckare i miljön. Att träna i VR är dessutom nästan helt riskfritt i jämförelse med riktiga bränder!

Hur utvecklas eller anpassas produkten för olika marknader eller brandsituationer?
– Det som skiljer brandträning på olika marknader är färgkodningen på de fysiska brandsläckarna. För att göra träningen så realistisk som möjligt och se till att användaren tar med sig sin träning ut i verkliga livet och är redo för vad som kan hända så erbjuder vi en marknadsanpassning av släckare i upplevelsen.

Vilken utveckling ser du för VR Fire Trainer i framtiden, vad väntar runt hörnet?
– Vi fortsätter utvecklingen av olika typer av bränder. Näst på tur är en lithium brand som kompletterar dagens utbud av bränder då lithium batterier används i allt större utsträckning. I takt med att fler sparkcyklar, elcyklar och mobil utrustning efterfrågas kommer detta behov att öka. Vi arbetar också med att skapa och paketera träningsprogram för att passa i olika typer av utbildningar. Vi vill dessutom bredda erbjudandet av VR Fire Trainer till att fungera med fler typer av VR-headset.

Se videon VR Fire Trainer